DZIŚ

Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY OPERACYJNE EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).
W każdym projekcie w ramach programów współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE.
 
Organizacje pozarządowe są wymieniane wśród beneficjentów programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.
 
Instytucje zarządzające znajdują się w państwie, które zostało wyznaczone do zarządzania danym programem. Są one wspomagane przez międzynarodowe Wspólne Sekretariaty Techniczne.

Europejska Współpraca Transgraniczna:
 • Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 [ pobierz plik]
 
Współpraca Transnarodowa:
 • Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-13 [ pobierz plik]


Współpraca Międzyregionalna:

 • Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C [ pobierz plik]


Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP):

 • Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 [ pobierz plik]
 • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-13 [ pobierz plik]