DZIŚ

Programy współpracy transnarodowej

Programy współpracy transnarodowej

Priorytetami programów są: wsparcie innowacyjności; poprawa dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego; zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów oraz rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym.
Z udziałem Polski współpraca transnarodowa będzie realizowana w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
·        Program Regionu Morza Bałtyckiego: Polska, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);
·        Program dla Europy Środkowej: Polska, Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).
Wśród beneficjentów wymienia się m.in.: instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami; partnerów społecznych i gospodarczych; organizacje pozarządowe.