DZIŚ

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego został przyjęty w 2007 r.

Celem programu jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki.
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości
 • Oś Priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego region 
 • Oś Priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
 • Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
 • Oś Priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
 • Oś Priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
 • Oś Priorytetowa 7. Pomoc techniczna

Dokumenty podstawowe:

Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. świętokrzyskiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości
 
 • Działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
 • Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 
Oś Priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego region 
 
 • Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
 
Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
 
 • Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
 • Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
 
Oś Priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
 
 • Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [organizacje pozarządowe prowadzące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej]
 • Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
 • Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
 
Oś Priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
 
 • Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu
 • Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast