niedziela, 23.09.2018, 09.03

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Glównym celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest niwelowanie dysproporcji w rozwoju regionów panstw Unii Europejskiej. Z jego środków współfinansowane są rozwój i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenie strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.

Pomoc obejmuje inicjatywy w dziedzinach:

 • inwestycji umożliwiajacych tworzenie lub utrzymywanie stałych miejsc pracy,
 • inwestycji w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich,
 • inwestycji w edukację i opiekę zdrowotną,
 • inwestycji związanych z ochroną środowiska,
 • działalności badawczo-rozwojowej,
 • rozwoju nowych technologii,
 • rozwoju potencjalu lokalnego, ze szczególnym uwzglednieniem malych i średnich przedsiębiorstw.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współfinansuje w Polsce:

 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 2. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki
 3. Sektorowy Program Operacyjny Transport i Gospodarka Morska
 4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Ostatnia modyfikacja: 00:33 03.11.2010

powiadom o błędach | ustaw jako startową | copyright Stowarzyszenie Klon/Jawor | kontakt | o portalu www.ngo.pl