DZIŚ

Wstępne wersje programów regionalnych 2014-2020

 
Zarządy województw pracują obecnie (2012/2013) nad wstępnymi wersjami regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Będziemy je zamieszczać na bieżąco na tej stronie. Będziemy również informować o konsultacjach społecznych tych programów.
 
Dokumenty powstają w oparciu o zapisy zawarte w przedstawionym przez Komisję Europejską roboczym pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z kolejnych etapów negocjacyjnych.
W pracach nad wstępnym projektem uwzględniane są dokumenty unijne i krajowe o charakterze strategicznym:
- Strategia Europa 2020,
- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030,
- Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
- strategie rozwoju poszczególnych województw.